Wat zijn torische lenzen?

Torische lenzen, ook wel gekend als asferische lenzen, corrigeren behalve 1 sterkte ook nog een astigmatisme, hetgeen meestal met bijziendheid of verziendheid samengaat. Dit in tegenstelling tot sferische lenzen: deze contactlenzen corrigeren slechts 1 sterkte, bijziendheid of verziendheid. Sferische lenzen heten zo omdat ze de ‘rotationssymmetrische’ vorm van een sfeer (de oppervlakte van een bol) hebben en daarom hebben sferische contactlenzen overal dezelfde sterkte. Asferische contactlenzen worden dan weer gekenmerkt door een wisselende curve langs het lens oppervlak.

Torische contactlenzen hebben horizontaal en verticaal 2 verschillende brandpunten in de lens, sferische contactlenzen slechts 1. Hierdoor moet de torische contactlens in de juiste positie blijven om de beste gezichtsscherpte te geven, en kan té veel beweging of verdraaien van de lens een aanzienlijke vermindering van de zichtscherpte veroorzaken.

Vandaar dat er torische contactlenzen bestaan die verzwaard worden met een gewichtje aan de onderkant. Zo wordt een teveel aan beweging of rotatie tegengegaan. 

Asferische (oftewel torische) lenzen zijn vaak flexibeler dan sferische lenzen. Torische contactlenzen kunnen optische defecten corrigeren en zorgen voor een scherper zicht in het donker en bij schemering. Dit doordat bij aferische lenzen het licht kan doordringen en samenkomen op 1 focuspunt in tegenstelling tot meerdere focuspunten.

Torische lenzen worden ook contactlenzen met een cilinder genoemd.