Hoe werkt een brilvoorschrift?

Op uw brilvoorschrift staan verschillende waarden. De gebruikte afkortingen zijn:

  • RO: Rechteroog
  • LO: Linkeroog
  • PD: Pupilafstand
  • DV: Afstand visie
  • NV: Dichtbij visie
  • VS: Visuele scherpte
  • ADD: Additie
  • S: Sfeer
  • C: Cilinder
  • As: Richting cilinderafwijking in °-graden

De sterkte of sfeerwaarde (S) wordt uitgedrukt in dioptrieën (D). Veel mensen hebben ook een cilinder (C). Deze heeft een bepaalde asrichting (As). Bij multifocale glazen wordt het leesgedeelte (Add) aangegeven.

Bijziendheid
De cijfers buiten de haakjes en gevolgd door + geven verziendheid weer en de cijfers gevolgd door - geven bijziendheid weer.

De cijfers tussen haakjes geven astigmatisme (C) weer en de cijfers die volgen, zijn de graden en geven de richting van astigmatisme weer.

Verziend
Het gaat om verziendheid, met de volgende correctie: +1,50 voor beide ogen.

De term Add: betekent een aanvulling (additie) op de correctie van verzien. De waarde van de toevoeging is altijd positief. Het kan zijn dat beide ogen niet dezelfde correctie hebben. Het gaat hier dan ook altijd om multifocale lenzen.